بیست

جلسه دهم

در این جلسه قسمت Sound Action  را مورد بررسی قرار میدهیم.با کلیک روی گزینه ای که شکل یک بلنگو بر روی ان است پنجره مربوط به تنظیمات ان ظاهر میشود.

 

Mouse Over The Object :  در این قسمت میتوا نیدبا کلیک بر روی(... ) مسیر یک فایل صوتی را بدهید تا هنگامیکه کرزر موس بر روی ان گزینه برود  صدای مورد نظر پخش گردد. در کنار (...)ایکون دیگری وجود دارد به شکل موج که شما میتوانید برای اینکار از فایل های کوچک صوتی که قبلا Embedded  کرده اید استفاده کنید.

 

Mouse Click On Object : این قسمت نیز مشابه قسمت قبل میباشد اما با این تفاوت در انجام عمل که وقتی بر روی گزینه ای کلیک کنید  صدای مورد نظر پخش گردد.

 

قسمت Sound Action  نیز را به همین راحتی فرا گرفتیم.

 

و اما Action چهارم که اخرین و مهمترین Action در MMB میباشد.

 

  :More Action (Script) تقریبا تمامی اکشن هایی را که در قسمت های قبل به توضیح ان پرداختیم در این قسمت وجود دارد.برای  یادگیری این قسمت شما می بایست کمی با زبان Script اشنایی داشته باشید. اما اگر  بلد نیستید نگران نباشید .شما میتوانید از Help خود برنامه استفاده کرده و با تایپ Action  مورد نظر  از مثال هایی که در مورد ان وجود دارد استفاده کنید.چون تعداد این اکشن ها زیاد میباشد ما به توضیح بعضی از انها که کاربرد بیشتری دارد می پردازیم.

 

برای دسترسی به More Action بر روی ایکونی که شکل دفترچه و قلم بر روی ان است کلیک کنید در پنجره ظاهر شده گزینه هابدین قرار است:

 

Mouse Down:  اسکریپ مورد نظر را  با فشار دادن موس اجرا میکند یعنی هنگامیکه موس را به پایین فشار میدهید.

 

Mouse Up : اسکریپ مورد نظر را پس از فشار دادن موس یعنی هنگامیکه  موس را رها میکنید اجرا میکند.حالا بسته به انتخاب شما میتوانید اسکریپ مورد نظر را در هر کدام از صفحه های موجود انتخاب کنید .که معمولا از Mouse Down  می باشد.

 

همچنین میتوانید اسکریپی را از بیرون با کلیک بر روی Load اجرا و یا اسکریپ مورد نظر خود را Save کنید تا مجبور نباشید به تعداد زیاد یک اسکریپ را تایپ کنید. حالا با کلیک روی Wizard ( ایکونی که شکل چوب جادویی بر روی ان است ) Action  ها ظاهر میشوند.

 

قسمت های Show,Hide,Invert,First Page,Next Page,Last Page,First Page.Page.Minimize, Exit همان عملیاتی را که در قسمت های قبل گفتیم انجام میدهند.

 

Page Timer : این گزینه بدین صورت عمل میکند که  با دادن  زمان مورد نظر به میلی ثانیه در قسمت After (ms) به صفحه ای که در قسمت Page Label مشخص میکنید بعد از ان زمان میرود.

 

Exit Timer: مانند Action  Exit عمل میکند با این تفاوت که پس از گذشتن زمانی که در قسمت  After (ms)  مشخص میکنید از پروژه خارج میشود.

 

Message : پیامی را به صورت  اخطار برای کاربر به نمایش در میاورد.

 

Run MBD : پروژه ی دیگری از نوع MBD را اجرا میکند.

 

Move Object : با انتخاب شیئی , شی مورد نظر را به مکانی که شما در قسمت x,y[,x,y] تعیین میکنید ا نتقال میدهد .

 

Move to : با انتخاب شئی ,  شی مورد نظر را با افکت خاصی به مکانی که شما در قسمت x,y,step,type مشخص میکنید انتقال میدهد. x,y  مکان مورد انتقال میباشد – Step   سرعت عمل حرکت است که با تایپ more stepsو  Slower The Movement دو نوع حرکت دارد و در قسمت  Type نوع حرکت که دارای دو نوع EASYTO و EASYFORM است.

 

ادامه Action ها در جلسه بعد.