بیست

پروژه سوال امتحانی ۳

سلام !

یه رفع ابهامی درباره پروژه امتحان بکنم :

باید برین درایو  C

بعد دنبال یه فایل متنی (TXT) به نام  EXAM  بگردید .

توی اون فایل نتیجه کل امتحان ها و تاریخ و بقیه مخلفات به همراه درصد هست .